Revirji

Ribiška družina Dolomiti ima v svojem upravljanju Dolomitski ribiški okoliš v katerega so vključeni 4 vodotoki.

Reka Božna s pritoki je v 1. ribolovnem revirju. Za ribolov je odprta od Zaloga do sotočja z Malo vodo. Ribji stalež je predvsem salmoniden in to potočna postrv in lipan.

Reka Mala voda s pritoki je v 2.ribolovnem revirju. Ribolov je dovoljen od Korošca do sotočja z reko Božno. Vodo naseljujejo salmonidi potočna postrv in lipan.

Reka Gradaščica obsega 3.ribolovni revir, ki poteka od sotočja rek Božne in Male vode do Bokavškega jezu na Vrhovcih. Gradaščica je voda v kateri so naseljene ciprinidne in salmonidne ribje populacije med katerimi pa Sulec zavzema lep delež.

Reka Horjulščica s pritoki je v 4. ribolovnem revirju. Lovna je od Lesnega brda do sotočja z reko Gradaščico. Reka ima mešano ciprinidno in salmonidno favno, vendar pa se lahko pohvali z lepo Ščuko.

Koseški bajer je prijeten vodni raj za vse ciprinidne ribje vrste, ki se nahaja na zelenem obrobju Ljubljane in daje okolju prijazen navdih, ki so ga zaznale tudi ptice. Ribolov je dovoljen od zore do mraka po pravilniku RD Dolomiti.